Ρευματαγωγοί

Μήκος καλωδίου 3 μέτρα. Είναι κατάλληλο για μπαταρίες 12V και 24V έως 600ΑΗ.