Εάν ενδιαφέρεστε να γίνεται μέλος της όμάδας μας, απευθυνθείτε στα παρακάτω καταστήματα, δέχονται αιτήσεις συνεργασίας-βιογραφικά.
Ζητάμε να καλύψουμε άμεσα θέσεις πωλητών/τριών καυσίμου και mini market. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε εντός των καταστημάτων.